Vol282女神杨晨晨sugar澳门旅拍白衬衣职业装配黑丝袜魅惑写真106P杨晨晨画语界

Vol282女神杨晨晨sugar澳门旅拍白衬衣职业装配黑丝袜魅惑写真106P杨晨晨画语界

五脏,心、肝、脾、肺、肾。此直者自外辅骨走髀,由髀枢上行乘,循季胁上走腋,当手太阴之下,出腋前廉,横系于胸乳之分,上结于缺盆,与手太阴之筋相合,皆刚筋也。

若体虚气弱者,则寒伤脾而滑伤肾,反致饮食减少,津亏作渴。阴在下者为精,精者水也,精升则化为气,云因雨而出也。

 而又用甘缓以和中,使不伤正气,此法颇佳。故胃血易治,肺血难治。

丁香柿蒂二钱人参一钱生姜五片呃逆之症非一端。予请为进一解,当实卫气以为城垣,当养营血以坚壁垒。

阳衰则表不固,故汗出而身冷。 盖五脏受克,其气必逆,故曰逆行。

起畏日光,以气分火甚而阴精衰也。盖气属阳而无形,血属阴而有形,而人之形体,以阴而成,人之所以生成者,血脉也。

Leave a Reply